Ogloszenia aktualne 2015 r.   wersja archiwalna strony

Aktualne informacje o Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" znajdują się na stronie: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/

Nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji (publikacja 12.01.2015 r.)

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji (publikacja 6.02.2015 r.)

Nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji projektów  na czas określony  (publikacja 15.04.2015 r.)

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacji projektów na czas określony (publikacja 30.04.2015 r.)