„Pamięć i Przyszłość” nr 23 (1/14): POZA PRAWEM

 • Warszawa, 6 lutego 1989
 • Władysław Frasyniuk, Małgorzata Wanke-Jakubowska i Maria Wanke-Jerie, Trzeba zerwać z poprzednim systemem (pełny tekst)
 • Barbara Techmańska, Niebezpieczny powojenny Dolny Śląsk (pełny tekst)
 • Joanna Lilla Świącik, Maruderzy w mundurach Armii Czerwonej (pełny tekst)
 • Joanna Hytrek-Hryciuk, Przemoc seksualna wobec dolnośląskich Niemek w ostatnich miesiącach II wojny światowej (pełny tekst)
 • Dariusz Misiejuk, Milicja obywatelska a przestępczość na Śląsku Opolskim w latach 1945-1948 (pełny tekst)
 • Mateusz Matuszyk, Śledztwo w koksowni (pełny tekst)
 • Grzegorz Majchrzak, Po piorunochronie na wolność... (pełny tekst)
 • Sebastian Ligarski, Opozycja to neostalinizm, jakiego nie znacie"(pełny tekst)
 • Michał Siedziako, Polski Szczecin oczyma niemickiego historyka (pełny tekst)
 • Wydarzenia (pełny tekst)