Nasz Wrocław – nasz region

nasz_wroclaw_nasz_region_okladka_www.JPGW ramach rozpoczętej w 2009 r. serii wydawniczej skierowanej do nauczycieli historii i WOS-u Ośrodek przygotował i wydał trzecią publikację „Nasz Wrocław – nasz region”. Książeczka ukierunkowana została na edukację regionalną. Zawiera scenariusze lekcji w klasie i w terenie, karty pracy, propozycje konkursów i zgadywanek dla przedszkoli i szkół podstawowych. Edukacja regionalna to nauczanie interdyscyplinarne obejmujące różnorodne przedmioty i umiejętności. Z tego względu zamieszczone materiały nastawione są na historię miasta, regionu, ale także sztukę i dziedzictwo kulturowe. Zawarte w niej propozycje i pomysły mogą być atrakcyjnym uzupełnieniem codziennych zajęć i realizowanych programów nauczania. Wyboru i opracowania tego materiału dokonali doradcy metodyczni Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Ewa Skrzywanek i Hanna Staniów.

 

Nasz Wrocław – nasz region, oprac. Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów, Wrocław 2012, ss. 86

egzemplarz bezpłatny