NABÓR PRACOWNIKA NA WOLNE STANOWISKO

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór: praca na czas określony na stanowisko w Zespole Organizacji Projektów:

specjalista ds. organizacji projektów

Okres trwania umowy: od 4 maja do 30 czerwca 2015 r. (umowa o pracę na czas określony)

 

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie: minimum licencjat,
 • wykształcenie humanistyczne (mile widziani absolwenci kierunku: Historia),
 • doświadczenie w wykonywaniu kwerend archiwalnych,
 • znajomość obsługi komputera w tym programu Excel,
 • minimum średniozaawansowany poziom znajomości języka angielskiego,
 • mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • praktyczna znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • znajomość powojennej historii Polski i Wrocławia.

 

Zadania wchodzące w zakres pracy na wskazanym stanowisku:

 • wykonanie kwerendy w archiwach, agencjach fotograficznych, placówka muzealnych itp. obejmującej wskazane materiały ikonograficzne i audiowizualne dotyczące powojennej historii Wrocławia,
 • pozyskiwanie materiałów archiwalnych (zakup reprodukcji i pozyskanie licencji),
 • nawiązywanie kontaktów i prowadzenie korespondencji z placówkami archiwalnymi, agencjami fotograficznymi, placówkami muzealnymi itp.,
 • przygotowywanie umów i koordynowanie procesu zawierania ich z różnymi podmiotami, 
 • stworzenie i prowadzenie bazy pozyskanych materiałów  archiwalnych.
   

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
kwestionariusz osobowy (według wzoru zamieszczonego na stronie Ośrodka),
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)
• oświadczenie o zgodności informacji zawartych w życiorysie zawodowym oraz kwestionariuszu osobowym ze stanem faktycznym
• można załączyć: referencje, dokumenty i dyplomy poświadczające zdobyte wykształcenie i doświadczenie.

Miejsce i termin składania ofert:

sekretariat Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ul. Teatralna 10–12, IV piętro
50–055 Wrocław do 23.04.2015 r. do godziny 15.00