Miasto w Czasach Wolności

W roku akademickim 2015/2016 ruszyła I edycja Programu Kształcenia Liderów Centrum Historii Zajezdnia. Program ma formułę spotkań seminaryjnych, które potrwają od listopada 2015 do czerwca 2016 roku. W czasie seminariów będzie szansa wysłuchać ciekawych wykładów prowadzących, wziąć udział w dyskusjach wokół inspirujących tekstów i przykładów liderskich, a także wykazać się praktycznymi umiejętnościami przywódczymi.

Celem seminarium jest rozwój potencjału liderskiego uczestników oraz integracja środowiska osób, które pragną angażować się w rozwój Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski.
 

Obecnie trwa I edycja. 

Prowadzący:

Piotr_Czekierda_Foto.jpgPiotr Czekierda - Prezes Collegium Wratislaviense, wiodącego ośrodka specjalizującego się w metodach tutoringu, mentoringu oraz przywództwa. Od 15 lat zajmuje się rozwijaniem liderów, którzy z powodzeniem działają w sektorze biznesu, nauki, organizacji społecznych 
i polityki. Z wykształcenia jest politologiem, studiował również filozofię i biznes, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz IESE Business School w Barcelonie. Prezes Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Laureat Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia. Współautor książki “Skarb Solidarności” oraz książki „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków”, która osiągnęła status bestsellera wydawnictwa Wolters Kluwer. Wspólnie z żoną mają trójkę dzieci. Lubi koszykówkę i jazz.

 

maciej-litwin.jpgMaciej Litwin - Od lutego 2015 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcześniej -- współtwórca i pierwszy menedżer Wrocławskiego Centrum Akademickiego (2008-2015). Architekt miejskiej platformy współpracy naukowo-biznesowej „Mozart”. Koordynator regionalny przeglądu szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia realizowanego przez OECD w latach 2011-2013. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi badania nad mechanizmami ludzkiego myślenia ujawniającymi się w języku (przekład) i pracuje ze studentami filologii angielskiej jako wykładowca. Wspiera analitycznie rozwiązania polityki miejskiej związane ze szkolnictwem wyższym i innowacjami. Z pasją angażuje się w edukację dzieci i dorosłych.

 

 

Marek_Mutor_g__wka.jpg

 Marek Mutor - od 2007 r. dyrektor Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu. Radny IV i V kadencji Rady Miejskiej Wrocławia, a w latach 2006–2007 jej wiceprzewodniczący. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury w latach 2006–2007. Twórca państwowych programów w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - m.in. "Patriotyzm Jutra" i "Świadkowie Historii". Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów Ekonomia w Kulturze. Jako historyk specjalizuje się w biografii kard. Bolesława Kominka i tematyce pojednania polsko-niemieckiego.

 

 

 

 

Organizatorzy:

_logo_O_rodek_Pami___i_Przysz_o___www_RGB.jpgzajezdnia.jpgWrocs_awskie_Centrum_Akademickie.JPG

Informacje o Prowadzących: 
Piotr Czekierda: Prezes Collegium Wratislaviense, wiodącego ośrodka specjalizującego się w metodach tutoringu, mentoringu oraz przywództwa. Od 15 lat zajmuje się rozwijaniem liderów, którzy z powodzeniem działają w sektorze biznesu, nauki, organizacji społecznych 
i polityki. Z wykształcenia jest politologiem, studiował również filozofię i biznes, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz IESE Business School w Barcelonie. Prezes Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Laureat Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia. Współautor książki “Skarb Solidarności” oraz książki „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków”, która osiągnęła status bestsellera wydawnictwa Wolters Kluwer. Wspólnie z żoną mają trójkę dzieci. Lubi koszykówkę i jazz Prezes Collegium Wratislaviense, wiodącego ośrodka specjalizującego się w metodach tutoringu, mentoringu oraz przywództwa. Od 15 lat zajmuje się rozwijaniem liderów, którzy z powodzeniem działają w sektorze biznesu, nauki, organizacji społecznych 
i polityki. Z wykształcenia jest politologiem, studiował również filozofię i biznes, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz IESE Business School w Barcelonie. Prezes Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Laureat Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia. Współautor książki “Skarb Solidarności” oraz książki „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków”, która osiągnęła status bestsellera wydawnictwa Wolters Kluwer. Wspólnie z żoną mają trójkę dzieci. Lubi koszykówkę i jazz.