„Pamięć i Przyszłość” nr 8 (2/10): TWARZE DOLNOŚLĄSKIEJ OPOZYCJI

 • Piotr Czekierda, Sursum Corda (pełny tekst)
 • Roman Kowal, Oaza wolności (pełny tekst)
 • Grzegorz Kowal, Zapach pasty komfort (pełny tekst)
 • Łukasz Kamiński, Panorama dolnośląskiej opozycji (pełny tekst)
 • Władysław Sidorowicz, Wpływ postawy opozycyjnej na obciążenie psychiczne w okresie PRL (pełny tekst)
 • Maciej Wełyczko, Skarb Solidarności (pełny tekst)
 • To byli fantastyczny ludzie, (pełny tekst)
 • Dariusz Wojtaszyn, Opozycja w NRD – zapomniani bohaterowie wschodnioniemieckiej rewolucji (pełny tekst)
 • Aureliusz M. Pędziwol, Było ich tak strasznie mało… (pełny tekst)
 • Katarzyna Uczkiewicz, Te, co skaczą i pływają (pełny tekst)
 • Łukasz Medeksza, Antykomunizm zremiksowany (pełny tekst)
 • Krzysztof Ruchniewicz, Krzysztof Kawalec, Historia miejsc, historia ludzi (pełny tekst)
 • Katarzyna Giernalczyk, Konferencja „Muzeum Ziem Zachodnich – historia i perspektywy” (pełny tekst)
 • Wydarzenia (pełny tekst)