„Pamięć i Przyszłość” nr 22 (4/13): PAŹDZIERNIK 1956

 • Budapeszt 1956
 • Jakub Tyszkiewicz, Rok 1956 nad Wisłą i nad Odrą (pełny tekst)
 • Paweł Knap, Z dymem pożarów. Czyli kto na cokół w Szczecinie (pełny tekst)
 • Wanda Kiałka, Wojenne i powojenne losy Polaków w Workucie (pełny tekst)
 • Małgorzata Skotnicka-Palka, Bez słów. Wrocławski Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego (pełny tekst)
 • Dariusz Wojtaszyn, Wydarzenia 1956 r. i ich wpływ na stosunki PRL-NRD (pełny tekst)
 • Michał Siedziako, Codzienność strajkującego miasta (pełny tekst)
 • Petr Pospíchal, Nie czuliśmy się ofiarami (pełny tekst)
 • Barbara Techmańska, PRL kontra III RP – bitwa na dowcip (pełny tekst)
 • Rafał Nowakowski, Historia nawiązania współpracy pomiędzy Dreznem i Wrocławiem (pełny tekst)
 • Wydarzenia (pełny tekst)