„Pamięć i Przyszłość” nr 21 (3/13): ZDROWIE

 • wROCK for freedom
 • Bożena Płonka-Syroka, Organizacja opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej (pełny tekst)
 • Małgorzata Skotnicka-Palka, 97 dni grozy. Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu (pełny tekst)
 • Michał Siedziako, Szczecińscy studenci w walce o poprawę warunków leczenia Polaków (pełny tekst)
 • Paweł Knap, Druga strona medalu. Bolesław Kaczyński (1908-1963) (pełny tekst)
 • Grzegorz Sobel, Piwo, wino, dieta i zdroje – jak dawniej wrocławianie szukali sposobu na zdrowie (pełny tekst)
 • Bartłomiej Błaszkowski, Pielęgniarka i żołnierz Zofia Barbara Koeb-Piechura (1920-2002) (pełny tekst)
 • Paweł Szulc, Podgrodzie – republika dziecięca nad Zalewem Szczecińskim (pełny tekst)
 • Barbara Techmańska, Jak młodzież z zagłębia swojemu zdrowiu szkodziła… (pełny tekst)
 • Grzegorz Strauchold, Grzegorz Sobel, Grzegorz Sobel, Dzieje wrocławskiej gastronomii (pełny tekst)
 • Wydarzenia (pełny tekst)