„Pamięć i Przyszłość” nr 19 (1/13): BYĆ KOBIETĄ NA ZIEMIACH ZACHODNICH

 • Wrocławskie ulice, lata siedemdziesiąte
 • Joanna Hytrek-Hryciuk, W Elizjum i w Hadesie. Dolnoślązaczki na przestrzeni wieków (pełny tekst)
 • Rafał Nowakowski, Kobiety we władzach miejskich Wrocławia w okresie PRL (pełny tekst)
 • Michał Palczyński, Junaczki „Służby Polsce” wobec leninowskiego modelu kobiety (pełny tekst)
 • Barbara Techmańska, Kobieta okręgu przemysłowego (pełny tekst)
 • Jolanta Popińska, Rodziny studenckie – fenomen lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (pełny tekst)
 • Radosław Ptaszyński, „Oczywiście, że było warto” (pełny tekst)
 • Grzegorz Majewski, Różne drogi, wspólny cel. Portrety czeskich opozycjonistek (pełny tekst)
 • Katarzyna Uczkiewicz, Kobieta na peryferiach (pełny tekst)
 • Paweł Knap, Kuracja wstrząsowa (pełny tekst)
 • Małgorzata Skotnicka-Palka, Solidarni z Pospichalem (pełny tekst)
 • Mateusz Palka, Grażyna Wyszomirska. Muzyka, fotografia i teatr… (pełny tekst)
 • Łukasz Medeksza, „Urbanistyka jest sztuką dobrej kontynuacji” (pełny tekst)
 • Wydarzenia (pełny tekst)