„Pamięć i Przyszłość” nr 17 (3/12): ALMA MATER

 • Inauguracja roku akademickiego 1945/1946 (pełny tekst)
 • Krzysztof Popiński, Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturalnym Dolnego Śląska w latach 1945-1989 (pełny tekst)
 • Grzegorz Strauchold, Jak napisać polską historię „Ziem Odzyskanych”? Polscy historycy w obliczu inkorporowania niemieckich ziem wschodnich (pełny tekst)
 • Marta Hold-Łukasik, Wrocławska szkoła matematyczna. Kontynuacja lwowskich tradycji naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim (pełny tekst)
 • Sebastian Ligarski, Studenci na tzw. Ziemiach Odzyskanych w zwierciadle ogłoszeń drobnych (pełny tekst)
 • Grzegorz Kowal, Szarpana edukacja Jerzego Woźniaka (pełny tekst)
 • Barbara Techmańska, Punkty konsultacyjne i filie wrocławskich uczelni w Legnicy w latach 1960-1989 (pełny tekst)
 • Maria Wanke-Jerie, Rzeczywistość, która przerosła marzenia. Profesor Józef Dudek i jego salon (pełny tekst)
 • Małgorzata Skotnicka, Mateusz Palka, Wielki mały salon (pełny tekst)
 • Joanna Hytrek-Hryciuk, Życie nie całkiem udane. Clara Immerwahr-Haber (1870-1915) (pełny tekst)
 • Jolanta Popińska, Korporacja akademicka jako kuźnia kadr. Kariery społeczne i zawodowe członków „Corps Borussia” na przełomie XIX i XX w. (pełny tekst)
 • Grzegorz Sobel, „Proszę mi podać chleb i sos” – z tradycji stołu studentów dawnego Wrocławia (pełny tekst)
 • Katarzyna Uczkiewicz, Czeska przyjaźń na pruskim uniwersytecie (pełny tekst)
 • Włodzimierz Suleja, Paweł Kowal, Koniec systemu władzy (pełny tekst)
 • Wydarzenia (pełny tekst)