„Pamięć i Przyszłość” nr 1 (1/08): EXIT. KRESY WSCHODNIE – ZIEMIE ZACHODNIE

 • Włodzimierz Suleja, Pamięć czy przyszłość? (pełny tekst)
 • Jadwiga Słupska, Bezdomna (pełny tekst)
 • Jacek Jędrzejczak, Pobaw się ze mną w wojnę (pełny tekst)
 • Stanisław Ciesielski, EXIT. Kresy Wschodnie – Ziemie Zachodnie (pełny tekst)
 • Małgorzata Machałek, Poszukiwanie nowego modelu gospodarki wiejskiej na Pomorzu Zachodnim (pełny tekst)
 • Olgierd Czerner, Architektura odzyskana (pełny tekst)
 • Stanisław A. Bogaczewicz, Integrująca rola Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku po roku 1945 (pełny tekst)
 • Sławomir Bobowski, Ziemie Odzyskane w kinematografii PRL-u (pełny tekst)
 • Robert Grzeszczak, Ziemie utracone (pełny tekst)
 • Łukasz Kamiński, Ziemie zapomniane (pełny tekst)
 • Katarzyna Uczkiewicz, Koza na dzikim zachodzie (pełny tekst)
 • Wojciech Browarny, Śląsk Henryka Worcella (pełny tekst)
 • Bartosz Małczyński, Nad śniegami Wilna (o poetyckiej autobiografii Tymoteusza Karpowicza) (pełny tekst)
 • Joanna Roszak, Zmyślony człowiek – Tymoteusz Karpowicz (pełny tekst)
 • Łukasz Medeksza, Miniprzewodnik po wirtualnym Dolnym Śląsku (pełny tekst)
 • Urszula Glensk, De-liryka (pełny tekst)
 • Wydarzenia (pełny tekst)