Kwartalnik

Obecny numer

24ok_.JPG

Spis treści

Prenumerata

Najnowszy numer

Dzieciństwo w PRL w obiektywie Stanisława Kokurewicza

W najnowszym numerze kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” 2/2014 (24) teamtem przewodnim jest dorastanie w PRL. Fotografie Stanisława Kokurewicza stały się pretekstem dla autorow do tego, aby opisać jak wyglądało dzieciństwo zarówno po zakończeniu wojny, jak i w latach 80-tych.

Polecamy

Młodzi Szczecinianie przeciw PRL

W czerwcu 1984 r. w Warszawie utworzono Komitet Założycielski Federacji Młodzieży Walczącej. W kolejnych miesiącach dołączały się kolejne miasta, w tym także Szczecin. Szczecińscy aktywiści FMW podejmowali szereg działań przeciwko komunistycznym władzom w Polsce. Była to jedna z barwniejszych opozycyjnych organizacji młodzieżowych.

Polecamy

„Maruderzy w mundurach
Armii Czerwonej”.
Oczy szeroko otwarte

Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi, to grupa przyjaciół fotografów, która stanowiła jedyną niezależną agencję w Polsce w latach 1982 - 1989. Dokumentowali najważniejsze wydarzenia w Polsce, ale i w Europie Wschodniej, a ich zdjęcia obiegły cały zachodni świat. Archiwum zawiera ponad 8 000 fotografii. 

Oczy szeroko otwarte

Zbiory NAF Dementi liczą tysiące fotografii.Zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Pamięći Przyszłość” w ramach archiwum cyfrowego.Archiwum to system, w którym zostały zebrane,opracowane i poprzez który są udostępniane.W związku z tym warto zadać systemowe pytanie:czyim językiem mówią te fotografie? Wydaje się ono o tyle zasadne, o ile zdamy sobie sprawę ze statusu, jaki przyjmują zdjęcia w archiwum fotograficznym. Znaczenie takich obrazów nie pochodzi jedynie ze sfotografowanej rzeczywistości, a więc z natury, ale również z tworzącej archiwa kultury.

Dzieciństwo w PRL w obiektywie Stanisława Kokurewicza

W latach 70. i 80. XX wieku wrocławskie dzieciuwieczniał na kliszach fotograf i fotoreporter StanisławKokurewicz. Dzisiejsze realia – tak odmienneod ówczesnych – sprawiają, że patrzymy na jegozdjęcia jak na zapis odległej rzeczywistości. W tych„egzotycznych” dekoracjach tym bardziej uderzaautentyzm zatrzymanych w kadrach dziecięcychprzeżyć i emocji.

Młodzi szczecinianie przeciw PRL

Wśród aktywistów FMW w Szczecinie bylizarówno ludzie bliscy Kościołowi katolickiemu, jaki anarchiści czy kontestatorzy kierujący się przedewszystkim młodzieńczym buntem, których niewieleobchodziły różnego rodzaju ideologie, którzyz czasem odchodzili od federacji, aby angażować sięw odrębne inicjatywy. Dla funkcjonowania szczecińskiej FMW bardzo duże znaczenie miały łączące jej działaczy więzi osobiste. Zaangażowanie w działalność federacji miało niekiedy wręcz rodzinny charakter. Zawiązywane podczas wspólnej, nielegalnej aktywności przyjaźnie były trwalsze niż typowe szkolno-koleżeńskie relacje. Spotykano się nie tylko podczas akcji ulotkowych, malowania napisów na murach, manifestacji ulicznych i wspólnego „knucia”, ale przy różnego rodzaju prywatnych okazjach.