Krzysztof Popiński

  • nr 11 (1/11) Historia Niezależnego Zrzeszenia Studentów we Wrocławiu w latach 1980-1989 (pełny tekst)
  • nr 17 (3/12) Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju społeczno-ekonomicznym i kulturalnym Dolnego Śląska w latach 1945-1989 (pełny tekst)
  • nr 18 (4/12) Współpraca naukowo-badawcza KGHM z uczelniami wrocławskimi (1961-1989) (pełny tekst)
  • nr 20 (2/13) Zmiany organizacyjne i programowe na wrocławskich uczelniach (pełny tekst)