Powróć do wszystkich aktualności Koncert Polska 39/89 Pamięci Bohaterów

Koncert_grudzi__2013_do_internetu.jpg„Polska 39/89 Pamięci bohaterów” jest spektaklem muzyczno-teatralno-multimedialnym, który za pomocą wykonywanych utworów muzycznych, recytowanych wierszy, fragmentów filmów i projekcji zdjęć w atrakcyjnej dla młodego widza formie przekazuje zapomniane, historyczne fakty.

Organizatorzy stawiają sobie za cel przypomnienie ważnych historycznych wydarzeń oraz oddanie hołdu wszystkim bohaterom, którzy na przełomie lat 39/89 walczyli o wolną Polskę. Podstawą programu są historyczne wydarzenia, które miały istotny wpływ na kształtowanie historii naszego państwa i które nadały mu obecny kształt i charakter.

Spektakl ten to wyraz troski o podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Najbliższe spektakle:

14 grudnia 2013 w Sali Audytoryjnej BHP Stoczni Gdańskiej na zaproszenie „Solidarności” oraz Fundacji „Tożsamość i Solidarność”
18 grudnia 2013 w kubie muzycznym "Łykend" ul. Podwale 37 50-040 Wrocław

Koncert organizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny, Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz Fundację Tożsamość i Solidarność.


Powróć do wszystkich aktualności