Architektura

Galeria zawiera zdjęcia przedstawiające wrocławskie zabytki oraz budowle współczesne. Wyszczególnione zostały również dwie podgalerie. W pierwszej zgromadzone zostały fotografie pomników, druga dokumentuje lokowanie pomnika Juliusza Słowackiego we Wrocławiu w 1984 roku.