nafdementi.pamieciprzyszlosc.pl

Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi

nafdementi.pamieciprzyszlosc.pl

Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi

archiwum.pamieciprzyszlosc.pl

Centrum Dokumentacyjne

archiwum.pamieciprzyszlosc.pl

Centrum Dokumentacyjne

Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi powstała we Wrocławiu, w sierpniu 1982 roku i działała w niezależnym obiegu wydawniczym do 1991 r. W latach 1982-1989 NAF Dementi funkcjonowała poza komunistycznym monopolem prasowym jako nielegalna, zakonspirowana grupa. Działalność agencji była formą niezgody na łamanie praw człowieka i represje wobec "Solidarności" po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

Katalog zawiera obiekty wprowadzane od września 2011 r. Wśród nich znajdują się materiały zróżnicowane pod względem formy i treści - od relacji świadków historii (oral history) poprzez fotografie, dokumenty archiwalne, pisma, druki czy też szeroko pojęte dokumenty życia społecznego.