Jolanta Popińska

  • nr 11 (1/11) Od „Bratniaka” do NZS. Aktywność studentów wrocławskich w latach 1945-1989 (pełny tekst)
  • nr 15 (1/12) Aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży akademickiej (pełny tekst)
  • nr 17 (3/12) Korporacja akademicka jako kuźnia kadr. Kariery społeczne i zawodowe członków „Corps Borussia” na przełomie XIX i XX w. (pełny tekst)
  • nr 19 (1/13) Rodziny studenckie – fenomen lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (pełny tekst)