Świadkowie historii

Świadkowie historii

Centrum dokumentacyjne

Centrum dokumentacyjne

Historia Powojennego Wrocławia

Historia powojennego wroclawia

Historia Powojennego Wrocławia

Historia powojennego wroclawia

Kardynał Bolesław Kominek

Kardynał Bolesław Kominek

Prezentujemy kilka wybranych opowieści świadków historii. Więcej relacji znajduje się w naszym Centrum Dokumentacyjnym we Wrocławiu przy ul Piaskowej 13.

Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy zbiory archiwlane. W Archiwum Historii Mówionej znajduje się ponad 800 świadectw, które stanowią bazę źródłową dla badaczy coraz chętniej wykorzystujących w swojej pracy naukowej metodę historii mówionej (oral history).

Historia powojennego Wrocławia

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” począwszy od 2008 roku prowadzi szereg projektów dotyczących życia i działalności kard. Bolesława Kominka, a także okoliczności powstania i znaczenia Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich.