Grzegorz Strauchold

  • nr 3 (1/09) Polska – Niemcy. Pojednanie (pełny tekst)
  • nr 9 (3/10) Maciej Hejger. Przekształcenia narodowościowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1959 (pełny tekst)
  • nr 9 (3/10) Polityka narodowościowa na Ziemiach Zachodnich i Północnych w pierwszych latach po II wojnie światowej (pełny tekst)
  • nr 12 (2/11) Obchody, rocznice i całe to świeckie „świętowanie” (pełny tekst)
  • nr 13 (3/11) Wiedza – ideologia – polityka (pełny tekst)
  • nr 16 (2/12) Odra magiczna (pełny tekst)
  • nr 17 (3/12) Jak napisać polską historię „Ziem Odzyskanych”? Polscy historycy w obliczu inkorporowania niemieckich ziem wschodnich (pełny tekst)
  • nr 18 (4/12) Jan Paździora, Polska miedź 1945-2010 (synteza działalności) (pełny tekst)
  • nr 21 (3/13) Grzegorz Sobel, Dzieje wrocławskiej gastronomii (pełny tekst)