Grzegorz Majewski

  • nr 2 (2/08) Spotkamy się w Polsce. Przegląd Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu (pełny tekst)
  • nr 4 (2/09) Ścieżka przyjaźni (pełny tekst)
  • nr 19 (1/13) Różne drogi, wspólny cel. Portrety czeskich opozycjonistek (pełny tekst)
  • nr 20 (2/13) Czeska i słowacka opozycja po stłumieniu Praskiej Wiosny (pełny tekst)