Powróć do wszystkich aktualności Ośrodek na Giełdzie projektów

gielda_logo.jpg

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" weźmie udział w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów. Przedstawimy naszą działalność i projekt Centrum Historii Zajezdnia. 

Ogólnopolska Giełda Proejektów to coroczne wydarzenie organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. Giełda skierowana jest do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Rozpoczynając od tego roku spotkanie, dotychczas organizowane w Warszawie, gościć będzie w stolicach kolejnych województw. Czwarta edycja odbywa się 8-9 grudnia 2014 roku we Wrocławiu pod hasłem „Animacja i historie”.

Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce oraz dyskusja nad rolą i miejscem historii w działaniach animacyjnych.

Wśród tematów dyskusji, warsztatów oraz stolików tematycznych pojawią się takie zagadnienia jak: oral history, muzea domowe, archiwa cyfrowe, edukacja historyczna, projekty międzynarodowe, konserwacja fotografii, etyka działań, muzyka tradycyjna czy dziennikarstwo obywatelskie.

Kluczowym punktem programu będzie prezentacja dwudziestu dobrych praktyk z całej Polski wybranych przez niezależny zespół ekspercki.

Podsumowaniem Giełdy, jak co roku, będzie publikacja z serii „Edukacja + Animacja”, poświęcona tematom poruszanym podczas wydarzenia oraz zawierająca opisy zaprezentowanych projektów. Publikacja będzie dostępna on-line na stronach Narodowego Centrum Kultury.

W tym roku Giełda, jest współorganizowana w partnerstwie z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 a odbywa się w dniach 8-9 grudnia 2014 roku w Teatrze Muzycznym Capitol.


Powróć do wszystkich aktualności