Gelinada Griczenko, Oral History in Ukraine: people, topics, facts

This article is about the situation in Ukraine, which allowed oral history to develop unrestrainedly in the post-Soviet period. The author distinguishes and analyses the development stages of this research approach and defines its distinctive features. Considerable attention is also paid to the analysis of numerous methodological strategies that were used by Ukrainian researchers to write papers based on oral history. The author also mentions numerous national and international projects organised by, or carried out with the participation of Ukrainian researchers. Furthermore, the research subjects undertaken by Ukrainian researchers have been ranked in order of priority. An institutional status is also described, along with the main trends and tendencies in the development of this research approach in Ukraine, which is also shown.


Gelinada Griczenko, Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty

Artykuł traktuje w pierwszej kolejności o sytuacji na Ukrainie, która umożliwiła burzliwy rozwój historii mówionej w kraju w okresie postsowieckim. Autorka wyodrębnia i analizuje etapu rozwoju tego nurtu badawczego, określa jego cechy szczególne. Sporo uwagi poświęciła ponadto analizie całego szeregu strategii metodologicznych wykorzystywanych przez badaczy ukraińskich w celu napisania prac w oparciu o historie mówione. Autorka także wymienia liczne krajowe i międzynarodowe projekty organizowane bądź realizowane z udziałem uczonych z Ukrainy. Ponadto zostały określone priorytety tematyczny ukraińskich badaczy, jest status instytucjonalny oraz zasygnalizowano główne kierunki i tendencje rozwoju tej dyscypliny na Ukrainie.