„Europa Środkowa idzie na wolność” film dokumentalny

ok_adka.jpg4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory w bloku wschodnim, zakończone zwycięstwem Solidarności. W ich wyniku powołano do życia rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera po tej stronie Żelaznej Kurtyny.

W dniach 3-5 listopada 1989 roku zorganizowano we Wrocławiu Międzynarodowe Seminarium „Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu – pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem” oraz Przegląd Czechosłowackiej Kultury Niezależnej. Stanowiły one zwieńczenie działań środowiska Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.

Tydzień później – 9 listopada – upadł Mur Berliński, otwierając drogę do zjednoczenia Niemiec. Dwa tygodnie później – 17 listopada – rozpoczęła się w Pradze Aksamitna Rewolucja, w wyniku której prezydentem Czechosłowacji został lider opozycji Vaclav Havel. W tym czasie na Węgrzech uzgodniono już zorganizowanie w pełni demokratycznych wyborów. Wieloletnia współpraca środowisk opozycyjnych Polski, Czechosłowacji i Węgier, tworzących po 1989 roku nowe elity polityczne, wpłynęła na ścisłą kooperację tych krajów, która zaowocowała realizacją dwóch wielkich przedsięwzięć – powstania Trójkąta Wyszehradzkiego i wyprowadzenia wojsk sowieckich z całego regionu.

Coś, co dziś przyjmowane jest za oczywistość, w praktyce odbyło się w złożonych, często dramatycznych okolicznościach. W krytycznych momentach to właśnie dawne kontakty i zbudowane wtedy zaufanie pozwalały na podejmowanie decyzji, które – jak się okazało – miały kluczowe znaczenie dla dalszych losów naszego regionu.

scenariusz i realizacja: Mirosław Jasiński
zdjęcia: Tomasz Michałowski, Łukasz Szołtysik
ś
wiatło: Sylwester Zdobylak
dźwięk: Andzrzej Grodkiewicz 
montaż: Mateusz Duzinkiewicz
kierownik produkcji: Agnieszka Stachowiak
kierownik planu: Sylwester Kozłowski
transport: Maciej Mikita
producent wykonawczy: Radosław Poraj-Różecki Poraj-Media 
dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość i Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Wrocław 2012

Płytę DVD z filmem można kupić w sklepie internetowym Ośrodka na allegro. Cena 10 zł. 

Image3.jpg Image5.jpg Image28.jpg Image29.jpg Image30.jpg Image33.jpg Image34.jpg Image35.jpg Image38.jpg Image44.jpg Image71.jpg Image73.jpg