"Grant Oral History" Edycja V

oralhistoryV

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" ogłasza nabór wniosków do V edycji konkursu "Grant Oral History".

Konkurs "Grant Oral History" skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy w swoich badaniach zajmują się powojenną historią Wrocławia lub polskich Ziem Zachodnich, wykorzystując źródła i metodologię historii mówionej.

Na zgłoszenia czekamy do 13 lutego 2015 r.

• Regulamin konkursu

• Załączniki:
1. Instrukcja nagrywania i transkrypcji relacji
2. Metryka relacji
3. Formularz zgłoszenia

Plakat

Dodatkowych informacji udziela dr Katarzyna Bock-Matuszyk (kmatuszyk@pamieciprzyszlosc.pl, tel. 71 334 90 43).

 

Wyniki V edycji Grantu Oral History

 

Komisja Konkursowa V edycji Grantu Oral History przyznała cztery granty na realizację projektów oral history:

  • Agnieszce Ilwickiej (projekt "Żydowska twarz Dolnego Śląska w Izraelu. Opowieść o Dolnym Śląsku w latach 1945-1968 w pamięci mieszkańców Izraela")
  • Grzegorzowi Kaczorowskiemu (projekt "Villardczycy i Batinolczycy na Ziemiach Zachodnich. Relacje świadków")
  • Tomaszowi Kośkowi (projekt "Z batkiwszczyny na czużynu. Pamięć i postpamięć starych i nowych ojczyzn w narracjach osób wysiedlonych w ramach Akcji Wisła i ich potomków")
  • Weronice Rybarczyk (projekt: "Po dwóch stronach rzeki. Wspomnienia z (po)granicza)")

 

Zwycięzcom Konkursu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za udział i gratulujemy również pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przygotowali bardzo ciekawe projekty. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.