Dariusz Wojtaszyn

  • nr 3 (1/09) Niemiecka Republika Demokratyczna wobec wymiany listów między polskimi i niemieckimi biskupami w 1965 roku (pełny tekst)
  • nr 5 (3/09) Recepcja polskiej muzyki rockowej w NRD (pełny tekst)
  • nr 8 (2/10) Opozycja w NRD – zapomniani bohaterowie wschodnioniemieckiej rewolucji (pełny tekst)
  • nr 13 (3/11) Nowa propozycja edukacyjna – podręcznik polsko-niemiecki do nauczania historii (pełny tekst)
  • nr 14 (4/11) „Kontrrewolucja!” – „Solidarność” widziana z Berlina (pełny tekst)
  • nr 15 (1/12) Nie tylko sport…(pełny tekst)
  • nr 22 (4/13) Wydarzenia 1956 r. i ich wpływ na stosunki PRL-NRD (pełny tekst)