Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" zaprasza do składania ofert w konkursie na opracowanie koncepcji wystawy:
"Siedem cudów Dolnego Śląska".Znak sprawy: DAiO.250.1.2015.

Załączniki:
Aktualny regulamin konkursu (zmiana z dnia 27.02.2015 r.' zmiana załącznika nr 3)
ogłoszenie o konkursie w formacie pdf.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie w formacie pdf.
Archiwalny regulamin konkursu

Protokół  z otwarcia i badania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji wystawy: "Siedem cudów Dolnego Śląska" z dnia 5 marca 2015 r. został zamieszczony poniżej w formacie pdf
protokół