Barbara Techmańska

  • nr 13 (3/11) „Młodzież musi wrosnąć w te ziemie” (pełny tekst)
  • nr 14 (4/11) Młodzi zbuntowani (pełny tekst)
  • nr 15 (1/12) Trudne początki życia sportowego w powojennym Wrocławiu (pełny tekst)
  • nr 16 (2/12) Karta z kalendarza – 30. Rocznica zbrodni lubińskiej (pełny tekst)
  • nr 17 (3/12) Punkty konsultacyjne i filie wrocławskich uczelni w Legnicy w latach 1960-1989 (pełny tekst)
  • nr 18 (4/12) Zagłębie miedziowe – historia i współczesność (pełny tekst)
  • nr 18 (4/12) Zbrodnia lubińska (pełny tekst)
  • nr 19 (1/13) Kobieta okręgu przemysłowego (pełny tekst)
  • nr 20 (2/13) Konsekwencje wydarzeń marcowych dla społeczności żydowskiej w Legnicy (pełny tekst)
  • nr 21 (3/13) Jak młodzież z zagłębia swojemu zdrowiu szkodziła… (pełny tekst)
  • nr 22 (4/13) PRL kontra III RP – bitwa na dowcip (pełny tekst)