Powróć do wszystkich aktualności Škodą do Gdańska po pamiątki po Annie Walentynowicz

Kopia Porozumień Sierpniowych podpisana przez Annę Walentynowicz znalazła się wśród pamiątek, które na rzecz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz powstającego Centrum Historii Zajezdnia przekazał Piotr Walentynowicz, wnuk współzałożycielki NSZZ „Solidarność”.

fot3.JPG

Materiały zostały odebrane przez pracowników Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, którzy odtwarzając sytuację sprzed 35 lat pojechali Skodą do Gdańska, gdzie przy okazji odsłonięcia pomnika wybitnej działaczki „Solidarności” spotkali się z jej wnukiem.

31 sierpnia 1980 r. do Gdańska wyruszyła z Wrocławia delegacja w składzie Bogdan Ziobrowski, Antoni Skinder i Hubert Hanusiak. Kilka dni wcześniej, 26 sierpnia, wrocławscy związkowcy rozpoczynając strajk poparli Wybrzeże i 21 postulatów wysuniętych przez protestujących związkowców. Gdy 30 sierpnia pojawiła się informacja o tym, że w Szczecinie podpisano porozumienie, strajkujący we Wrocławiu podjęli decyzję, by pojechać  do Gdańska, aby to potwierdzić. Uznali, że tylko potwierdzenie z stamtąd będzie podstawą do zakończenia strajku. W Gdańsku spotkali się z Anną Walentynowicz, która podpisała kopię porozumień. Z tym delegacja wróciła do Wrocławia.

Projekt wsparła ŠKODA - Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., świętująca w tym roku 120. rocznicę powstania, która użyczyła samochód.

Przy współpracy ze stacją 71news powstał również FILM przedstawiający relację w wyprawy.

Pamiątki po Annie Walentynowicz będzie można zobaczyć na wystawie w powstającym Centrum Historii Zajezdnia - WYSTAWA.


Powróć do wszystkich aktualności