Powróć do wszystkich aktualności My reakacja. Historia emocji antykomunistów 1944-1965"

"My reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956" to tytuł nowej książki Piotra Semki.

Spotkanie promocyjne odbędzie się 12 listopada o godz. 16:30 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu (ul. Szewska 37 - Refektarz). 

Spotkanie z autorem poprowadzi Marek Mutor - dyrektor Ośrodka "Pamięć i Przyszłość". Na miejscu będzie również możliwość nabycia książki.

PLAKAT_www.JPG


Powróć do wszystkich aktualności