Powróć do wszystkich aktualności 71. rocznica

ak03.jpg71 lat temu, 14 lutego 1942 roku, rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego podziemne siły zbrojne w kraju – Związek Walki Zbrojnej – zostały przemianowane na Armię Krajową. W skład tej najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej armii podziemnej okresu II wojny światowej weszło też częściowo wiele mniejszych organizacji, m.in. Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie czy Narodowa Organizacja Wojskowa.

Rota przysięgi Armii Krajowej brzmiała:

[przyjmowany]: „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.”

[przyjmujący]: „Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą.
Zdrada karana jest śmiercią.”

[G.K.]


Powróć do wszystkich aktualności