Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2014/DAiO na usługę:
druk i dostawa rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 3/2013) w roku 2014, w nakładzie 300 egz. Numer ogłoszenia: 6215-2014 z dnia 10.01.2014r.

Zamówienia publiczne (PZP) 2014.

Archiwalne zamówienia ogłoszone przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" w 2014 roku.