Powróć do wszystkich aktualności Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13grudnia2013.jpgUroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem-obeliskiem poświęconym „Wszystkim Współtwórcom, Obrońcom i Bohaterom Solidarności" przy skwerze Obrońców „Solidarności” na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej zgromadziła 13 grudnia przedstawicieli uczelni, władz miasta i województwa, związkowców, kombatantów a także wielu mieszkańców Wrocławia, którzy pragnęli upamiętnić rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia to jedna z najważniejszych dat w naszej najnowszej historii. Nie tylko śmierć stu osób, wstrzymanie przemian gospodarczych, próba zniszczenia rodzącej się demokracji, ale też doprowadzenie do głębokich podziałów społecznych, z którymi Polska zmaga się do dziś – to wszystko obciąża generała Jaruzelskiego i jego wspólników, wprowadzających w Polsce stan wojenny. Bez pamięci o tamtych wydarzeniach niewiele się zrozumie z naszej dzisiejszej sytuacji społecznej i politycznej. O wciąż trwających skutkach wypowiedzenia wojny własnemu społeczeństwu mówili uczestnicy uroczystości pod pomnikiem autorstwa Geta Stankiewicza. Artystyczna wizja jednoczącego się społeczeństwa pozostaje tylko piękną ideą artysty, właśnie wskutek działań Generała. W uroczystości wziął udział przedstawiciel Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.


Powróć do wszystkich aktualności