Powróć do wszystkich wystaw Droga do wolności 1980-1989 w obiektywie Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi

IMG_2517.JPGNa dwudziestu planszach zaprezentowano zdjęcia NAF Dementi dokumentujące wrocławską „Solidarność”. Niezależna Agencja Fotograficzna (NAF) Dementi powstała we Wrocławiu w sierpniu 1982 r. i działała w niezależnym obiegu wydawniczym do 1991 r. W latach 1982-1989 NAF Dementi funkcjonowała poza komunistycznym monopolem prasowym jako nielegalna, zakonspirowana grupa. Działalność agencji była formą niezgody na łamanie praw człowieka i represje wobec „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Dementi dokumentowała demonstracje, strajki, głodówki protestacyjne oraz inne przejawy oporu społecznego w Polsce, a następnie wydarzenia przełomu politycznego 1989-1991 w Czechosłowacji, Niemczech, Rumunii, na Litwie, na Łotwie i w Związku Sowieckim.

 

Organizatorzy wystawy / Exhibition was organized by:

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Miasto Wrocław

Autor wystawy / Author of the exhibition:

Jarosław Maliniak

Opracowanie graficzne / Graphic design:

Paweł Biskupski

Koordynator projektu / Project Coordinator:

Joanna Kacprzak

Korekta / Proofreading:

Zuzanna Sikora

Przekład tekstów na jęz. angielski / Translation into English:

Zuzanna Sikora

Zdjęcia ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z kolekcji Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi / Pictures are held in the NAF Dementi collection of the Remembrance and Future Institute


Powróć do wszystkich wystaw