Powróć do wszystkich wystaw Kowboje Wyklęci

Kowboje1.JPGWystawa poświęcona żołnierzom podziemia niepodległościowego pt. „Kowboje wyklęci”, której celem było pokazanie sylwetek żołnierzy, bojowników o wolną, niepodległą Polskę, którzy wsławili się udziałem w najbardziej szalonych i spektakularnych operacjach przeciwko okupantowi – zarówno Niemcom, jak i zaprowadzanej siłą, przez wojska NKWD i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, władzy ludowej. Ci, którzy, na przekór wszystkiemu, dokonywali śmiałych operacji przeciwko organom władz sowieckich w Polsce i aparatowi represji komunistycznych władz, często dokonując rzeczy niemożliwych, byli niczym dawni kowboje – prawdziwi zdobywcy Dzikiego Zachodu,  bohaterami romantycznej legendy.

Kowboje3.JPG

W czasie wystawy pokazano sylwetki dwudziestu pięciu z nich. Zdjęcia poszczególnych żołnierzy, w ciekawej oprawie graficznej, nadrukowane zostały na wielkoformatowe płyty. Na odwrocie każdego powiększenia, znalazła się krótka biografia danej osoby, w której opisane zostały szczegóły ich życiorysu i najgłośniejszych operacji w jakich brała udział. Fotogramy wyeksponowane zostały w jednej z sal Zamku Książ specjalnie przeznaczonej dla potrzeb wystawy. Ekspozycja była udostępniona uczestnikom i gościom III Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic w Zamku Książ w Wałbrzychu w dniach 14 – 16.08.2015. Wystawa powstała z inicjatywy Fundacji „Projekt Historia” oraz Ośrodka Pamięć i Przyszłość, a jej autorami są Juliusz Woźny i Piotr Kałuża.


Powróć do wszystkich wystaw